6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim

Akademi

Atölye temelli eğitimler çocukların okullarda devam ettiği akademik eğitimin yanı sıra onlara farklı alanlarda katkı sağlayarak hem akademik becerilerine hem de yaşamsal becerilerine katkı sağlayabilecek destek eğitimleri olarak nitelendirilebilir. Kurumumuz içerisinde erken çocukluk dönemi eğitimlerinin bir parçası olan atölye temelli eğitimlerle bu alanda çocuklara destek olmaktayız.


Satranç Eğitimi

Satranç eğitimiyle çocukların düşünsel becerilerini geliştirmesini ve olaylara farklı açılardan bakabilme alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktayız.


Robotik Kodlama

Robotik kodlama uygulamamızla çocuklarda yaratıcılık, problem çözme, sorumluluk becerilerinin kazanılmasını, eleştirel düşünme, grup çalışmaları ile işbirlikli çalışma becerilerini kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Yabancı
Dil Eğitimleri

Kurum içerisinde gerçekleşen dil eğitimleriyle katılımcılarımızın farklı kültürleri tanımalarını ve öğrendikleri dillerle yaşam becerilerine, mesleki yaşantılarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.


STEM Eğitimi

STEM uygulamamız ile fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli alanda çocuklara eğitim vermekteyiz.


P4C (Çocuklar için Felsefe) Eğitimi

Kurum içerisinde gerçekleşen P4C uygulamamızla çocukların bilişsel yeteneklerini, eleştirel düşünme becerilerini, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz.