3-6 YAŞ BETEM

Akademi

(BECERİ TEMELLİ EĞİTİM MERKEZİ)

36 ayı tamamlamış olan çocuklarımız okul öncesi eğitimlerini gerçekleştirebilmek için Beceri Temelli Eğitim Merkezimizde (BETEM) eğitimlerine devam edebileceklerdir. 21. yüzyılda başarılı bir işe, vatandaşlığa ve yaşama sahip olabilmek için bireyler, karmaşık problemlere alternatif çözümler üretme, etkili iletişim kurma, yeni bilgiyi üretme ve yönetme, takım olarak çalışma ve hızlı değişime uyum sağlayacak kadar esnek olma gibi becerilere ihtiyaç duymaktadır. Çocukların gelecekte akıl yürütme, yaratıcı düşünme, verileri analiz etme ve işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olacak becerilerin kazanımına erken yaşlarda, özellikle okul öncesi dönemde başlanmalıdır. Yenişehir belediyesi tarafından kurulan Beceri Temelli Eğitim Merkezimiz (BETEM) 21.yy becerileri ve çağdaş gelişim öğrenme teorilerini merkeze alan yenilikçi bir bakış açısıyla 37-72 aylık çocuklarımız için beceri temelli bir eğitim programı uygulanacaktır. Kurumumuz 96 öğrenci kapasiteli olup, tam zamanlı eğitimle, 3, 4 ve 5 yaş grupları için ikişer sınıfı olan ve bilim, hareket, tasarım, müzik ve drama atölyeleriyle desteklenen, her çocuk için bireysel eğitim ile zenginleştirilmiş beceri temelli eğitim merkezidir.